Pomoci zo Svetla v jednotlivých mesiacoch podľa Znamení

Toto je podporná stránka k nášmu novému kalendáru

Koledov Dar Slovenom 2024 - Nové Mesiace Slovenov - Nový Slovenský prírodný kalendár

Pozrite si inštruktážne videá na YouTube pre pochopenie používania nášho kalendára v jednotlivých týždňoch: 

Zoznam videí na YouTube Koledov Dar Slovenom 2024 »»

 
V cene 15,- € máte kalendár a prístup k programu Nové Mesiace Slovenov počas celého roku 2024 na našej stránke www.yaspis.sk/koledov-dar-slovenom/nms.htm   
Objednávky na kalendár: jaspis@peruno.sk (heslo k programu zašleme na mail) - spôsob doručenia kalendáru: osobne Poľný Kesov 208 alebo poštou s príplatkom za poštovné
 
Pomoci zo Svetla v jednotlivých mesiacoch podľa Znamení

Svarogovho kruhu (SvaK) so začiatkom od Zimného slnovratu

Perúnovho kruhu (PerK) so začiatkom od Jesennej rovnodennosti

Svjetovidovho kruhu (SvjK) so začiatkom od Jarnej rovnodennosti

 

 

Koledov Dar Slovenom obsahuje systém troch kruhov Svjetovidovej gule – hrubej hrubohmotnosti Slnečnej sústavy a jeho pôsobenie na systém troch kruhov Svjetovidovej gule každého človeka.

Bytosti Znamení Svarogovho kruhu hovoria inšpirácie k našim myšlienkam a k tomu v čom máme byť príkladom v tomto živote,  Bytosti Perúnovho kruhu hovoria inšpirácie k našim slovám a k tomu v čo sa máme naučiť v tomto živote a Bytosti Svjetovidovho kruhu hovoria inšpirácie k našim činom – akú karmu máme uzavrieť v tomto živote.

Súčasne Bytosti Svarogovho kruhu pôsobia na naše čakry, Bytosti Perúnovho kruhu pôsobia na naše meridiány a Bytosti Svjetovidovho kruhu pôsobia na naše orgány. Na ozdravovanie, rozsvecovanie a zlepšovanie nášho zdravia i celého života môžeme použiť sprostredkovávané sily Bytostí Svetla, ktoré poznali naši predkovia – ako budovateľov a správcov Stvorenia a v pokore ich prijať aj pomocou Náramkov JASPIS, Olejov JASPIS, Kvapiek z darov prírody od Homeo Nitra, alebo Kónov našich predkov. Citáty Konov sú prevzaté z knihy 16 Konov vesmíru ©Slovanské Noviny so súhlasom majteľov autorských práv. 

 

 

Informácie k aktuálne nastupujúcemu obdobiu budeme pravidelne prinášať tu:

 

01     Malý Triglav: Rod-Vojšeň-Studeč,
vládcov Znamení Ryby (SvaK), Zajac (PerK) a Kozorožec (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

02      Malý Triglav: Kryšeň-Lele-Ledič,
vládcov Znamení Vodnár (SvaK), Drak (PerK) a Vodnár (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

03      Malý Triglav: Indro-Lietic-Ljuteč,
vládcov Znamení Kozorožec (SvaK), Had (PerK) a Ryby (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

04      Malý Triglav: Kitovras-Radogšč-Belojar,
vládcov Znamení Strelec (SvaK), Kôň (PerK) a Baran (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

05      Malý Triglav: Perún-Koljedo-Lado,
vládcov Znamení Škorpión (SvaK), Koza (PerK) a Býk (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

06      Malý Triglav: Volos-Kryšnij-Koupalo,
vládcov Znamení Váhy (SvaK), Opica (PerK) a Blíženci (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

07      Malý Triglav: Maja-Soivojj-Synič,
vládcov Znamení Panna (SvaK), Kohút (PerK) a Rak (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

08      Malý Triglav: Dadžbog-Jar-Žitneč,
vládcov Znamení Lev (SvaK), Pes (PerK) a Lev (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

09      Malý Triglav: Koliedo-Dažbo-Vynič,
vládcov Znamení Rak (SvaK), Sviňa (PerK) a Panna (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

10      Malý Triglav: Kupala-Chrs-Zernič,
vládcov Znamení Blíženci (SvaK), Myš (PerK) a Váhy (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

11      Malý Triglav: Lada-Veľs-Ovsynič,
vládcov Znamení Býk (SvaK), Býk (PerK) a Škorpión (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

12.     Malý Triglav: Bielojar-Strojb-Prosič,
vládcov Znamení Baran (SvaK), Tiger (PerK) a Strelec (SvjK)
podľa Novej Astrológie Slovenov®

 

Ak sa vám zdá systém zložitý, stačí ak precítite v danom čase Slovo Bytostí Svetla – poštárov Všemohúceho, alebo jednoducho sa snažíte žiť podľa Slova Všemohúceho „Buď Svetlo!“ aby všetko, čo chcete, myslíte, hovoríte a robíte bolo zo dňa na deň Svetlejšie a s Láskou ste to sprostredkovávali...